Anyone having problems withdrawing ADA from HUOBI?

I can withdraw from many other coins but not ADA, is there some issue?Tingnan ang Reddit sa pamamagitan ng _jaymz_Tumanaw ng Pinagmulan