Bitcoin Daily trading volume is still on its uptrend and consistently more than one billion dollars a dayTingnan ang Reddit sa pamamagitan ng ElectricalGuide9Tumanaw ng Pinagmulan