​

https://preview.redd.it/b9ppwhe3pgc61.jpg?lapad=1372&format=pjpg&auto=webp&s=0c12fc0306f11e42ab90cae0d012a7015c2c3669

DeFiChain (DFI) ay magagamit na ngayon sa KuCoin. Supported trading pairs are DFI/USDT and DFI/BTC

Mangyaring tandaan ang sumusunod na iskedyul:

– Mga Deposito Epektibo Kaagad

– Kalakalan: 10:00 sa Enero 21, 2021 (UTC)

– Withdrawal: 14:00 sa Enero 22, 2021 (UTC)

Read more about DeFiChain on:

[https://www.kucoin.com/news/en-defichain-gets-listed-on-kucoin?utm_source=DFI](https://www.kucoin.com/news/en-defichain-gets-listed-on-kucoin?utm_source=DFI)

Walang Kucoin account? Mag-sign up [dito](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=en0g91)!


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan