KuCoin has completed the upgrade of ETN, and the deposit and withdrawal functions are now open.

Tingnan ang opisyal na pahayag dito:

[https://www.kucoin.com/news/en-etn-upgrade-completed-190428](https://www.kucoin.com/news/en-etn-upgrade-completed-190428)


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan