​

[📣$500 USDT magbigay ng awtomatikong! ](https://preview.redd.it/m18z1kktrv561.jpg?lapad=1280&format=pjpg&auto=webp&s=68915be36f5364076444436e28f383fecf2)

​

Kumpletuhin ang isang simpleng survey tungkol #Huobi & ang iyong karanasan!

​

❤️Ibahagi ang iyong feedback, tulungan kaming magpakabuti!

​

Tuktok 5 nanalo ang mga sagot $50 bawat isa!

​

10 random na nanalo makakuha ng $25 bawat isa!

​

Magpasok dito:

[https://huobigroup.surveysparrow.com/s/Customer-Satisfaction-Survey/tt-7a78ce](https://huobigroup.surveysparrow.com/s/Customer-Satisfaction-Survey/tt-7a78ce)Tingnan ang Reddit sa pamamagitan ng dammy1988Tumanaw ng Pinagmulan