🚀#Huobi inilunsad $NHBTC!

[ng](https://preview.redd.it/nutp01jf63661.jpg?lapad=1280&format=pjpg&auto=webp&s=a556541f24508df0836a10d32ca8e51077a6a)

​

🔥Bukas ang mga deposito!

​

Kalakalan ay nagsisimula 16:00 (GMT+8), Disyembre 17!

​

Mga Detalye👇 #HuobiInnoHub

​

[https://support.hbfile.net/hc/en-us/articles/900003921686](https://support.hbfile.net/hc/en-us/articles/900003921686)Tingnan ang Reddit sa pamamagitan ng dammy1988Tumanaw ng Pinagmulan