​

https://preview.redd.it/6l1moiehor161.png?lapad=1372&format=png&auto=webp&s=44193b765dbe36238a7dcf725138ccc56d19

KucoinP2P Biyernes: Ano ang #8217;s ang pinakamalaking benepisyo para sa P2P bituin negosyante?

🙋 Mag-sign up: [https://forms.gle/JHRGKFTKF92UYDw9](https://forms.gle/JHRGKFTKF92UYDw9)

✅ Retweet [https://twitter.com/kucoincom/status/1332277999442522113](https://twitter.com/kucoincom/status/1332277999442522113) at tag 3 mga kaibigan

✅ Komento ang iyong sagot sa tweet

✅ Mag-log in/mag-sign up sa pamamagitan ng link

[https://kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=P2P-regular](https://kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=P2P-regular)

Kami ay #8217;hindi sunugin 2 nanalo noong Disyembre 1, 2020 (UTC+8) upang makatanggap ng 10 $USDT bawat isa!


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan