​

https://preview.redd.it/97pxss9cx6b51.jpg?lapad=1372&format=pjpg&auto=webp&s=df9ae54bbc816b78f4f08a6b3cbcf3f831abfd23

In accordance with the white paper, KCS team has executed the 521,890 KCS burn for Q2 2020.

​

Mga Detalye: [https://www.kucoin.com/news/en-kcs-team-completes-11th-quarterly-kcs-burn](https://www.kucoin.com/news/en-kcs-team-completes-11th-quarterly-kcs-burn)


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan

3 Mga Komento

 1. stanhopeofficial sa 19. July 2020 sa 9:05

  Awesome!

   


 2. sadtoshii sa 19. July 2020 sa 9:05

  Kindly check this post

  [https://www.reddit.com/r/kucoin/comments/hs19j2/quick_comparison_why_kcs_is_the_most_undervalued/](https://www.reddit.com/r/kucoin/comments/hs19j2/quick_comparison_why_kcs_is_the_most_undervalued/)

  I think KCS needs a revamp to gain more attention

   


 3. NoMoreFUD sa 19. July 2020 sa 9:05

  thumbs up!