​

https://preview.redd.it/ycu3941ayan51.jpg?lapad=1372&format=pjpg&auto=webp&s=f9ba647cfb940458a6f18f4a9ecc1db1e4b295a2

The Pool-X platform will be launching Kusama (KSM) Staking at 17:00:00 on September 16, 2020 (UTC+8). The available staking product isKSM-Stakingwith an APR of 15% (hindi pagsama ng POL pagmimina).

Mga Detalye: [https://www.kucoin.com/news/en-ksm-staking-will-be-available-on-pool-x](https://www.kucoin.com/news/en-ksm-staking-will-be-available-on-pool-x)


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan

1 Komento

  1. timee_bot sa 17. September 2020 sa 11:55

    View in your timezone:
    [sa 17:00:00 on September 16, 2020 UTC+8][0]

    [0]: https://timee.io/20200916T0900?tl=KSM-Staking%20Will%20Be%20Available%20on%20Pool-X