​

https://preview.redd.it/csz0oyom3a961.jpg?lapad=1280&format=pjpg&auto=webp&s=6bba9cfa15b3d84b72757828ef708b97668c0801

Our first AMA session of 2021 na may Hathor (HTR) magsisimula sa 30 minuto!

🏠Venue: [https://t.me/Kucoin_Exchange](https://t.me/Kucoin_Exchange)

[Mag-sign up sa KuCoin](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=new-ama) upang matanggap ang mga gantimpala.


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan