https://preview.redd.it/nf98z4dxnmx51.png?lapad=700&format=png&auto=webp&s=f73e00af8d0830ba6cc7ffee2f539d9041099656

[https://medium.com/kucoinexchange/kucoin-and-newscrypto-partner-up-to-launch-trading-simulator-2-0-6feb6a640c5](https://medium.com/kucoinexchange/kucoin-and-newscrypto-partner-up-to-launch-trading-simulator-2-0-6feb6a640c5)

Walang Kucoin account? Mag-sign up [dito](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=en0g91)!


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan