​

https://preview.redd.it/bj2e3ap8mc261.png?lapad=1372&format=png&auto=webp&s=e59ec492fa1f50f80999ccf47936ef0411f785

Ang ETH barya-margined perpetual kontrata ay gumagamit ng ETH para sa margin at pamayanan, pagsuporta sa 1-100x leverage.

Mangyaring tandaan ang sumusunod na iskedyul:

– Deposito/transfer/withdrawal na serbisyo ay bubuksan sa 18:00 sa Nobyembre 30, 2020 (UTC+8).

– Kalakalan ay bubuksan sa 16:00 sa Disyembre 1, 2020 (UTC+8).

– Ang ETH-Margined perpetual kontrata ay hindi kasalukuyang makukuha sa KuCoin app ngunit idaragdag sa susunod na update, kaya mangyaring manatiling nakatali.

Tingnan ang opisyal na pahayag dito: [https://www.kucoin.com/news/en-kucoinfutures-will-launch-coin-margined-eth-contract](https://www.kucoin.com/news/en-kucoinfutures-will-launch-coin-margined-eth-contract)

Walang Kucoin account? Mag-sign up [dito](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=en0g91)!


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan