KuCoin will be performing an upgrade on the Instant Exchange service from 14:30 sa 14:40 on April 8, 2020 (UTC+8). KuCoin will suspend the Instant Exchange service during the upgrade.

Tingnan ang opisyal na pahayag dito:

[https://www.kucoin.com/news/en-kucoin-instant-exchange-upgrade-notice](https://www.kucoin.com/news/en-kucoin-instant-exchange-upgrade-notice)


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan