​

https://preview.redd.it/7w1lkn98jr361.jpg?lapad=700&format=pjpg&auto=webp&s=35ca16540f60f3347347306ececb235ad9ba

✅ Bagong listahan: $CTI

✅ P2P fiat trade: UAH, MYR, BRL & GBP

✅ ETH2 pagkuha magagamit sa Pool-X

✅ Coin-margined $ETH Perpetual Kontrata nakatira ngayon sa KucoinFutures

Buong Report:

[https://medium.com/kucoinexchange/kucoin-weekly-report-b3074b89f087](https://medium.com/kucoinexchange/kucoin-weekly-report-b3074b89f087)

Walang Kucoin account? Mag-sign up [dito](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=en0g91)!


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan