According to the official announcement of BOLT project, KuCoin is pleased to inform you that we will support the swap automatically converting all users BOLT (Bep2) to BOLT (Erc20) on a 1:1 ratio.

The BOLT deposit and withdrawal services have closed.

Kaugnay na mga follow-ups sa paksang ito ay ibinalita nang hiwalay.

Tingnan ang opisyal na pahayag dito:

[https://www.kucoin.com/news/en-kucoin-will-support-the-bolt-token-swap](https://www.kucoin.com/news/en-kucoin-will-support-the-bolt-token-swap)


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan