​

[Ano ang $BETH at paano ito makakatulong sa $ETH?](https://preview.redd.it/17pr7xqupv661.jpg?lapad=679&format=pjpg&auto=webp&s=c0b00b3be1ad5525152176476f76476f769a2ad)

​

Alamin na at higit pa tungkol sa Ethereum 2.0!

​

I-klik ito👇 #Huobieducation

​

[https://huobiglobal.medium.com/beth-vs-eth-and-the-merging-of-two-cryptocurrencies-a405b0dab2a5](https://huobiglobal.medium.com/beth-vs-eth-and-the-merging-of-two-cryptocurrencies-a405b0dab2a5)Tingnan ang Reddit sa pamamagitan ng dammy1988Tumanaw ng Pinagmulan