​

https://preview.redd.it/n2vube4csa961.png?lapad=680&format=png&auto=webp&s=51209a5370c59133f2a1783894a799

[KucoinFutures](https://twitter.com/hashtag/KuCoinFutures?src=hashtag_click) 10 mga prinsipyo sa hinaharap kalakalan. No.1: Huwag ilaan ang lahat ng iyong ari-arian.

🧐 Ano ang porsyento ng mga ari-arian gawin madalas mong gamitin para sa crypto kalakalan?


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan