​

https://preview.redd.it/l94jxxjlja961.png?lapad=1372&format=png&auto=webp&s=a9598970f036f3cbf2bd42b1fa82da69882a0646

Pool-X will be launching a New Year special campaign “MSWAP-Staking” at 18:30:00 sa Enero 5, 2021 (UTC+8), and the APR up to 109.5%!(hindi pagsama ng POL pagmimina).

Panahon ng Aktibidad: 18:30:00 sa Enero 5, 2021 sa 18:30:00 on February 4, 2021 (UTC+8)

Mga Detalye: [https://www.kucoin.com/news/en-new-year-gift-mswap-staking-enjoys-a-high-apr](https://www.kucoin.com/news/en-new-year-gift-mswap-staking-enjoys-a-high-apr)

Walang Kucoin account? Mag-sign up [dito](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=en0g91)!


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan