​

https://preview.redd.it/xn1s1yivkc261.png?lapad=573&format=png&auto=webp&s=6da35c321a05252579a989a2958cd78111

✅ NFT withdrawal serbisyo na magagamit na ngayon

✅ Pool-X ay sumusuporta sa ETH2.0 Staking

✅ Pagbuo ng #NFT Exchange at ang $VELO BurningDrop ay pag-unlad ng maayos

Buong ulat ⬇️

[https://medium.com/kucoinexchange/pool-x-weekly-report-3a51e7202824](https://medium.com/kucoinexchange/pool-x-weekly-report-3a51e7202824)


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan