​

https://preview.redd.it/wwkig6en5q361.png?lapad=700&format=png&auto=webp&s=62445ebeff5beff5db4188dfac2a709436032

✅ETH2 pagkuha ay magagamit na ngayon sa Pool-X

✅ Development ng NFT Exchange at ang VELO BurningDrop ay progressing maayos, mangyaring manatiling nakatali

Buong ulat ⬇️

[https://medium.com/kucoinexchange/pool-x-weekly-report-541547d3aff9](https://medium.com/kucoinexchange/pool-x-weekly-report-541547d3aff9)

Walang Kucoin account? Mag-sign up [dito](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=en0g91)!


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan