​

https://preview.redd.it/jbsy9par7rz51.png?lapad=685&format=png&auto=webp&s=8af81ece7973cb62744b3c91bdf0107d8c4fb

✅ 2nd ikot ng NFT-DEGO Pagmimina Kampanya

✅ NFT withdrawal serbisyo kasalukuyang sa ilalim ng pagsubok

Buong ulat 👇

[https://medium.com/kucoinexchange/pool-x-weekly-report-8a73b0d9d787](https://medium.com/kucoinexchange/pool-x-weekly-report-8a73b0d9d787)

Walang Kucoin account? Mag-sign up [dito](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=en0g91)!


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan