Winners may check the rewards via Assets > Futures > USDT > Transaction History on the KuCoin App, or via the Assets page on the KuCoin Futures website.

​

Mga Detalye:

[https://www.kucoin.com/news/en-trade-sushi-xlm-contract-win-3000-usdt-rewards-distribution](https://www.kucoin.com/news/en-trade-sushi-xlm-contract-win-3000-usdt-rewards-distribution)

​

Walang Kucoin account? Sign up here:

[https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=en0g91](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=en0g91)


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan