KuCoin has completed the network maintenance of STX, and the withdrawal service is now open.

Tingnan ang opisyal na pahayag dito:

[https://www.kucoin.com/news/en-stx-withdrawal-service-now-open](https://www.kucoin.com/news/en-stx-withdrawal-service-now-open)

Walang Kucoin account? Mag-sign up [dito](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=en0g91)!


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan