Ang pamamahagi ng XNS ay kukumpletuhin bago 18:00:00 sa Disyembre 8, 2020 (UTC+8).

Mga Detalye: [https://www.kucoin.com/news/en-insolar-mainnet-upgrade-is-complete](https://www.kucoin.com/news/en-insolar-mainnet-upgrade-is-complete)

Walang Kucoin account? Mag-sign up [dito](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=en0g91)!


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan