​

https://preview.redd.it/pro1dcwexpz51.jpg?lapad=1374&format=pjpg&auto=webp&s=208c7834442badaf799d67c28f139fbcd729

Bitcoin hit $16881 sa KuCoin huling gabi🚀🌕, ano ang #8217;s ang iyong paghuhula ng Bitcoin presyo sa 2021?🤔

Walang Kucoin account? Mag-sign up [dito](https://www.kucoin.com/ucenter/signup?utm_source=en0g91)!


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan