​

https://preview.redd.it/yaff8h7n4gc61.jpg?lapad=1372&format=pjpg&auto=webp&s=567436e41e072ae2d825fdac8c0bb9fbe0ff5310

KuCoin Futures has launched the XRP & Polkadot (DOT) Coin-margined Perpetual contracts.

Trade to win a share of 6,000 USDT (withdrawable)!

Promotion Period: Mula sa 08:00 sa Enero 20, 2021, sa 24:00 sa Enero 27, 2021 (UTC).

Mga Detalye: [https://www.kucoin.com/news/en-trade-xrp-dot-contracts-to-win-rewards](https://www.kucoin.com/news/en-trade-xrp-dot-contracts-to-win-rewards)

Walang Kucoin account? Mag-sign up [dito](https://futures.kucoin.com/signup?rcode=25Magb8&lang=en_US)!


➔ Bisitahin Kucoin ngayon at simulan ang kalakalan